Friday, April 19, 2019

Үнийн санал

Савалгаа     Дээд гурил /БГ-055/    Нэгдүгээр гурил /БГ-085/    Хоёрдугаар гурил /БГ-115/    Тэжээлийн хивэг
1 кг                        1150₮ 910₮
2 кг 1120₮ 890₮
5 кг 1110₮ 870₮
10 кг 1090₮ 850₮
25 кг 1060₮ 820₮ 550₮ 220₮
50 кг  1050₮ 810₮